Zomersluiting: Optima is gesloten van 12 tot 16 augustus. De productie van aluminiumstructuren en fronten worden NIET verwerkt tussen 5 tot 23 augustus.
Onze klantendienst blijft ter beschiking de hele zomer!

▶ Meer informatie

Wettelijke bepalingen

Informatie m.b.t. de uitgever en beheerder:
Rechtspersoon: ETS Leon Masson et Cie SAS
Hoofdkantoor: 93 avenue d’Amsterdam 59910 BONDUES
Handelregisternummer: Roubaix-Tourcoing B 885 880 146
Maatschappelijk kapitaal: 1000000 €
Naam van de publicatieverantwoordelijke van de website: Eric JACQUART
Identificatie van de beheerder: DIS, 28 Rue des Arts 59800 LILLE

Verklaring CBPL:
Van deze website werd aangifte gedaan bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Het CBPL beschermt het gebruik van uw persoonlijke gegevens en uw privacy, persoonsrecht en verzamelen van persoonsgegevens.

Ontvanger van de gegevens:
De persoonsgegevens die verzamelt worden op de website optimastore.com zijn bestemd voor gebruik door de firma OPTIMA.

Doel van de verwerking:
De automatisch verzamelde gegevens (cookies, IPadressen, enz.) zullen worden gebruikt voor technische en statistische doeleinden, in het kader van de administratie van de de website. In het geval van inschrijving op de website optimastore.com kunnen wij uw geregistreerde gegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van diverse commerciële informatie (nieuwsbrieven, productinformatie, enz.). Het versturen van e-mails met commerciële aard is onderworpen aan uw voorafgaandelijke toestemming.

Privacywet: In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u recht op wijziging, correctie of schrapping van uw gegevens in de bestanden van OPTIMA. Om dit recht uit te oefenen, richt u zich tot: Klantendienst OPTIMA Benelux, Toleindestraat 7/001 te 9080 Beervelde (België).

Cookies:
De cookie is een verwijzing die door onze websiteoptimastore.com achtergelaten werd op de harde schijf van uw computer en heeft enkel tot doel om u het surfen op onze website eenvoudiger te maken bij een volgend bezoek.
Onze website kan cookies gebruiken om:
- statistieken te maken m.b.t. het surfen op de site,
- de werking van bepaalde applicaties van de site te garanderen waarvoor cookies noodzakelijk zijn,
- om uw identificatie te onthouden. Dit laat ons toe om u bij een volgend bezoek aan onze website eventueel gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.
Op grond van uw recht om te weigeren, kan u zich verzetten tegen de registratie van deze cookies bij het configureren van uw browser.

Verantwoordelijkheidsclausule:
De opgestelde informatie door OPTIMA is voorbehouden voor privaat gebruik. Elk ander gebruik is verboden. Bovendien garandeert OPTIMA op geen enkele manier de juistheid van de beschikbare gegevens en kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie en het gebruik dat daaruit zou kunnen voortkomen Globaal kan OPTIMA niet verantwoordelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van de website optimastore.com

Intellectuele eigendom:
Het geheel van elementen die voortkomen op de website blijft exclusieve eigendom van OPTIMA en zijn beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Elke reproductie van deze elementen is verboden, welk middel of drager ook wordt gebruikt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatieverantwoordelijke van de website.